De rat heeft natuurlijke vijanden, zoals; katten, roofvogels, uilen, wezels, en vossen. Daarnaast waren we gewoon om gif uit te zetten waarvan de ratten een langzame dood tegemoet gingen. Het gebruik van gif is nu verboden of gelimiteerd, ook om te voorkomen dat de natuurlijke vijanden het gif via de rat ook binnenkrijgen. De beperking van het gebruik van gif resulteert dat de ratten populatie explosief groeit.

Voordat drastische maatregelen moeten worden genomen, kunnen we allemaal zorg dragen dat huis of erf minder aantrekkelijk wordt voor de rat. Opruimen van woning of erf voorkomt dat de rat een mogelijkheid vindt om een nest te maken. Daarnaast voorkomen dat u etensresten laat slingeren. Zorg er bijvoorbeeld dat u uw kippen niet meer voert dan dat ze per dag op kunnen, zo voorkom je dat er kippenvoer achterblijft wat ratten kan aantrekken. Sluit uw voeropslag goed af zodat ratten het niet kunnen ruiken of bereiken. Ratten hebben een goede geur, en bij de reuk van voer kunnen ze door veel hindernissen heen knagen om erbij te komen.

Er zijn diverse vallen in de markt voorradig, elk met specifieke eigenschappen. Elk merk heeft zijn voor- en tegenstanders. Daarnaast zijn er ook ultra-sensors in de markt, als deze helpen hebben ze ook effect op alle andere dieren rond uw huis en erf, ook de dieren die u wel graag zou willen houden, zoals uw huisdieren en vogels.

Als laatste kunt u ratten laten afschieten. We zijn gecertificeerde rattenjagers, gecertificeerd bij https://rattenjagers.nl/ . Hetgeen wij doen is het humaan doden van ratten, zodat een rat dood gaat zonder pijn te lijden of langzaam sterft. We gebruiken moderne pcp luchtbuksen met nacht- en/of infrarood kijkers. Het schot zit tegen de geluidssnelheidsgrens aan. Tot een afstand van rond de 20 meter zijn onze loodvrije pellets direct dodelijk. Grotere afstand is minder geschikt voor loodvrije pellets omdat ze hun snelheid en daardoor efficentie kwijt raken.