1. Observatie  
  • Ratten hebben een gedrag, ze komen tevoorschijn als u het licht uit doet, ze volgen uw vaste patroon en handelen aan de hand daarvan.
  • We kijken naar herkenningstekens, holen, sporen etc.
  • We maken met u een plan.
 2. Bestrijding     
  • We komen met 1 of meer schutters naar uw locatie en schieten de zichtbare ratten.
 3. Opruimen
  • Waar mogelijk verzamelen we de geschoten ratten, zodat u deze in de afvalbakken kunt deponeren.
  • Wij schieten met loodvrije pellets, in stallen, schuren of kleine tuinen. Tot 20 meter zijn deze loodvrije pellets effectief. Als dit mogelijk is mogen de ratten in de groene afvalbakken worden gelegd.
  • Omdat de loodvrije pellets hun energie verliezen boven de 20 meter gebruiken we, indien noodzakelijk, voor de grotere afstanden de zwaardere loodpellets, de ratten geschoten met deze pellets moeten in de grijze afvalbakken.
  • Wij leggen het schieten vast op film of foto, als bewijs voor u.
 4. Opvolging
  • We nemen na een afgesproken periode contact met u op om vast te stellen of on ze werkwijze succes heeft gehad of dat verdere handelingen nodig zijn en of een tweede bezoek van ons nodig is.